جدول قیمت گذاری اراضی شهر درگهان و سوزاء و مابقی روستاها شش ماهه اول سال 1397

جدول قیمت گذاری اراضی شهر درگهان و سوزاء و مابقی روستاها شش ماهه اول سال 1397

.

  • کد مطلب: 1889
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: شنبه 2 تير 1397 - 15:34

جدول قیمت گذاری اراضی شهر درگهان و سوزاء و مابقی روستاها شش ماهه اول سال 1397

 

ردیف

نام

موقعیت

قیمت پایه زمین تجاری-خدماتی(محله ای)-ریال

قیمت پایه زمین مسکونی-ریال

ضرایب

 

ضریب زمین تجاری- خدماتی(محله ای)-ریال

ضریب زمین مسکونی-ریال

 

17

درگهان (محدوده شماره 1 کروکی پیوست)

محله کوش تاروبروی کلانتری

25.000.000

6.000.000

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر بلوار شهید دریانورد و بر بلوار صیادان تا روبروی کلانتری =پایه * 4

بر خیابان امام شافعی و بر بازار قدیم = پایه * 4

بر خیابان رسول اکرم(ص) و بازار طلافروشان = پایه *3

بر خیابان فرهنگ = پایه * 2

قطعه داخلی = قیمت پایه

بر بلوار شهید دریانورد و بر بلوار صیادان تا روبروی کلانتری = پایه * 5

بر خیابان امام شافعی و بر بازار قدیم = پایه * 4

بر خیابان رسول اکرم(ص) و بازار طلافروشان = پایه *2.5

بر خیابان فرهنگ = پایه * 2

 

18

درگهان (محدوده شماره 2 کروکی پیوست)

محله قبله (از روبروی کلانتری تا میدان گمرک)

5.000.000

2.500.000

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر بلوار شهید دریانورد تا میدان گمرک = پایه * 3

بر خیابان عدالت = پایه * 1.5

بر بلوار دلگشا = پایه * 2

 

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر بلوار شهید دریانورد تا میدان گمرک = پایه * 3

بر خیابان عدالت = پایه * 1.5

بر بلوار دلگشا = پایه * 2

 

19

درگهان (محدوده شماره 3 کروکی پیوست)

شهرک دلگشا و محله کلات

1.700.000

1.000.000

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر بلوار دلگشا = پایه * 4

بر خیابان 35 متری شمال محله کلات و دلگشا = پایه * 3

بر بلوار خلیج فارس تا ایستگاه رمکان = پایه * 5

محله کلات = پایه * 1.5

 

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر بلوار دلگشا = پایه * 3

بر خیابان 35 متری شمال محله کلات و دلگشا = پایه * 2  

بر بلوار خلیج فارس تا ایستگاه رمکان = پایه * 4

محله کلات = پایه * 1.5

 

20

درگهان (محدوده شماره 4 کروکی پیوست)

محله دلبری و سورغ

3.500.000

2.500.000

قطعات داخلی محله دلبری = قیمت پایه

بر بلوار وحدت -  بلوار صیادان = پایه * 25

بر بلوار خلیج فارس – بر خیابان امام شافعی – محدوده ایستگاه درگهان – رمکان = پایه * 2.75  

بر بلوار علی بن ابیطالب(ع)  = پایه *2

قطعات داخلی محله سورغ = پایه * 2

قطعات داخلی شمال بلوار خلیج فارس ، شرق خیابان امام شافعی = پایه * 1.5

قطعات داخلی محله دلبری = قیمت پایه

بر بلوار وحدت -  بلوار صیادان = پایه * 5

بر بلوار خلیج فارس – بر خیابان امام شافعی – محدوده ایستگاه درگهان – رمکان = پایه * 3  

بر بلوار علی بن ابیطالب(ع)  = پایه *1.5 

قطعات داخلی محله سورغ (بر خیابان های 12 متری به بالا= پایه * 3

قطعات داخلی محله سورغ = پایه * 75/1 

قطعات داخلی محله سورغ (بر خیابان 10 متری به بالا) = پایه * 1.25

قطعات داخلی شمال بلوار خلیج فارس ، شرق خیابان امام شافعی = پایه * 1.5

 

21

درگهان (محدوده شماره 5 کروکی پیوست)

محله شیخ آباد

4.500.000

1.500.000

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر خیابان 35 متری = پایه * 1.1

بر اتوبان = پایه * 2

 

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر خیابان های 10 متری = پایه * 1.5  

بر اتوبان = پایه * 2

 

 

22

درگهان (محدوده شماره 6 کروکی پیوست)

سایت 155 هکتاری

 

4.500.000

 

بر خیابان اصلی = پایه * 1.5

 

     23

هلر ( محدوده شماره 7 کروکی پیوست)

بافت قدیم و شهرک ساحلی

3.000.000

1.200.000

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر خیابان 35 متری = پایه * 10

بر بلوار مرکزی(جاده قدیم) و بلوار وحدت = پایه * 5  

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر خیابان 35 متری = پایه * 3

بر بلوار مرکزی(جاده قدیم) و بلوار وحدت = پایه * 3.5   

 

24

هلر ( محدوده شماره 8 کروکی پیوست)

محله شیخ آباد و مهرگان

2.500.000

1.000.000

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر غربی شهرک شیخ آباد(حدفاصل درگهان و هلر) = پایه * 5

بر خیابانهای 12 متری به بالا = پایه * 3  

بر خیابان 35 متری = پایه * 12

روبروی دانشگاه (بین اتوبان و جاده) = پایه = 8

قطعات داخلی = قیمت پایه

بر غربی شهرک شیخ آباد(حدفاصل درگهان و هلر) = پایه * 5

بر خیابانهای 14 متری به بالا = پایه * 2 

بر خیابانهای 12 متری به بالا = پایه * 1.25     

بر خیابان 35 متری = پایه * 2.5

 

25

طولا ( محدوده شماره 1 کروکی پیوست)

طولا (حدفاصل پمپ بنزین تا میدان علم و صنعت)

10.000.000

1.000.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر بلوار تا میدان علم و صنعت = پایه * 1.5

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر بلوار تا میدان علم و صنعت = پایه * 4

 

26

طولا( محدوده شماره 2 کروکی پیوست)

طولای قدیم (حدفاصل میدان علم و صنعت تا میدان شهرک گلزار)

2.500.000

1.000.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 3

 

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 2

 

 

27

طولا (محدوده شماره 3 کروکی پیوست)

طرفین اتوبان (از میدان علم و صنعت تا انتهای محدوده طولا)

3.000.000

-

قطعات داخلی قیمت پایه

بر اتوبان پایه * 1.5

کاربری صرفا خدماتی – نمایشگاهی می باشد

 

28

طولا (محدوده شماره 4 کروکی پیوست)

قطعات شرق شهرک گلزار

2.500.000

1.000.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر خیابان های بالای 14 متر = پایه * 1.5

 

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر خیابان های بالای 14 متر = پایه * 1.5

 

29

سوزاء(محدوده شماره 1 کروکی پیوست)

سوزاء

2.000.000

700.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 2

بر میدان و خیابانهای اصلی= پایه *1.5

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 2.5

بر میدان و خیابانهای اصلی شهرک دریا ، محله مسجد بلال و جنوب ورزشگاه = پایه *1.5

30

سوزاء(محدوده شماره 2 کروکی پیوست)

ضلع شمالی و غربی مسکن مهر سوزاء

2.000.000

350.000

قیمت پایه

قیمت پایه

31

رمکان(محدوده شماره 1 کروکی پیوست)

رمکان

3.000.000

700.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 4

بر جاده رمکان- سوزاء = پایه *2

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 5

بر جاده رمکان- سوزاء = پایه * 3

32

رمکان(محدوده شماره 2 کروکی پیوست)

ضلع شرقی بافت قدیم

1.000.000

350.000

قطعات داخلی قیمت پایه

قطعه نبش بلوک * 1.5

برخیابان با عرض بالای 14 متر*2

قطعات داخلی قیمت پایه

قطعه نبش بلوک * 1.2

برخیابان با عرض بالای 14 متر* 1.35

33

طبل

طبل

1.500.000

300.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 3

بر جاده صلخ و جنگل حرا = پایه * 1.5

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 3

بر جاده صلخ و جنگل حرا = پایه * 1.5

 

34

لافت

لافت

1.500.000

500.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر بلوار اصلی = پایه * 2

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر بلوار اصلی = پایه * 2

 

35

کووه ای

کووه ای

2.500.000

500.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 2

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 2

 

36

توریان ،کوشه ، کاروان ، دولاب و تم سنتی

توریان ،کوشه ، کاروان ، دولاب و تم سنتی

700.000

300.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 4

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 4

37

رمچاه

رمچاه

3.000.000

700.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 4

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 3

 

38

مابقی روستاها ...

مابقی روستاها ...

300.000

50.000

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 4

 

قطعات داخلی قیمت پایه

بر جاده قدیم = پایه * 4

 

                             
 

 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد