ليست قراردادهاي واگذاري زمين (سال ٩٦)

ليست قراردادهاي واگذاري زمين (سال ٩٦)

ليست قراردادهاي واگذاري زمين در سازمان منطقه آزاد قشم (سال ٩٦)

  • کد مطلب: 1865
  • نسخه چاپی
  • تاریخ انتشار: سه شنبه 28 آذر 1396 - 12:02

دانلود فایل PDF

 

ردیف نام خریدار موقعیت کاربری                    مساحت    (متر مربع)       نرخ پايه      (ريال) واریزنقدی (ریال)       مبلغ کل (ریال) شماره قرارداد تاریخ قرارداد نوع قرارداد
1 مجید رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4687 96/01/14 واگذاری
2 فاطمه رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4688 96/01/14 واگذاری
3 فریبا زیوری صلغی روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4689 96/01/14 واگذاری
4 علی صادقی گوربندی  روستای طولا  مسکونی  250.25             550,000                   55,055,000               137,637,500 4690 96/01/14 واگذاری
5 احمد رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4691 96/01/14 واگذاری
6 ناصر ناصری  روستای طولا- شرق شهرک گلزار  مسکونی  300             550,000                   66,000,000               165,000,000 4692 96/01/14 واگذاری
7 نصرت نادری  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4693 96/01/14 واگذاری
8 حمید رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4694 96/01/14 واگذاری
9 محمد دریا سنج  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4695 96/01/14 واگذاری
10 جابر نیکخو  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4696 96/01/14 واگذاری
11 مریم رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4697 96/01/14 واگذاری
12 ارسلان نیکخواه  روستای هلر  مسکونی  222.10          1,000,000                   66,630,000               222,100,000 4698 96/01/14 واگذاری
13 شرکت آتش نبرد پارس قشم  شهرک صنعتی طولا  خدماتی (ارائه آتش نشانی) 1250             600,000                 225,000,000               750,000,000 4699 96/01/14 واگذاری
14 احمد رحیمی  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4700 96/01/14 واگذاری
15 شمس الدین رخشنده  روستای هلر  مسکونی  219.20          1,000,000                   65,760,000               219,200,000 4701 96/01/14 واگذاری
16 احمد زرنگ  روستای هلر  مسکونی  219.22          1,000,000                 219,220,000               219,220,000 4702 96/01/14 واگذاری
17 عادل رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  198.10          1,000,000                   59,430,000               198,100,000 4703 96/01/14 واگذاری
18 مرشد تاب  روستای هلر  مسکونی  228.38          1,000,000                   68,514,000               228,380,000 4704 96/01/14 واگذاری
19 محمد فروزنده  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4705 96/01/14 واگذاری
20 شهرام رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  201.50          1,000,000                   60,450,000               201,500,000 4706 96/01/14 واگذاری
21 سمیره یوازی  قشم - درگهان - روستای هلر  آموزشی  3517.50             500,000                 560,055,000            1,758,750,000 4707 96/01/14 واگذاری
22 شرکت عمران سازه کاشگیری  محدوده لافت - گورزین  صنعتی (کارخانه آسفالت) 15000.36             400,000              1,800,043,200            6,000,144,000 4708 96/01/14 واگذاری
23 زینب عبیدی درگهانی روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4709 96/01/16 واگذاری
24 ناصر مرادی  طولا - شرق شهرک گلزار  مسکونی  260             550,000                   57,200,000               143,000,000 4710 96/01/16 واگذاری
25 سید جمال رحیم زاده  روستای هلر  مسکونی  244          1,000,000                   73,200,000               244,000,000 4711 96/01/16 واگذاری
26 محمد بشیری زاده  روستای طولا - شرق شهرک گلزار  مسکونی  300             550,000                   66,000,000               165,000,000 4712 96/01/16 واگذاری
27 شعیب تخت دار  روستای هلر  مسکونی  206          1,000,000                   61,800,000               206,000,000 4713 96/01/16 واگذاری
28 محمد رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226..60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4714 96/01/16 واگذاری
29 مسعود رحیمی  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4715 96/01/16 واگذاری
30 عبدالله صالحی بستانو  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4716 96/01/16 واگذاری
31 منصور پشام  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4717 96/01/16 واگذاری
32 فرحناز پشام  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4718 96/01/16 واگذاری
33 مصطفی بازماندگان قشمی  روستای هلر  مسکونی  226..60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4719 96/01/16 واگذاری
34 حسین رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4720 960/1/16 واگذاری
35 عاصم رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,710,000               195,700,000 4721 96/01/16 واگذاری
36 محمدرضا معین زاده  قشم - سایت 98 هکتاری  مسکونی  261.45          4,500,000                 352,957,500            1,176,525,000 4722 96/01/16 واگذاری
37 مسلم فیاض  روستای هلر  مسکونی  263.75          1,000,000                   79,125,000               263,750,000 4723 96/01/16 واگذاری
38 معاد تاب  روستای هلر  مسکونی  223.72          1,000,000                   67,116,000               223,720,000 4724 96/01/16 واگذاری
39 شمس الدین رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4725 96/01/16 واگذاری
40 عبدالصمد رحیمی هلری  روستای هلر  مسکونی  206          1,000,000                   61,800,000               206,000,000 4726 96/01/16 واگذاری
41 احمد صدره  روستای هلر  مسکونی  226.60          1,000,000                   67,980,000               226,600,000 4727 96/01/16 واگذاری
42 محمد نگهدار  روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                   69,450,000               231,500,000 4728 96/01/16 واگذاری
43 زاهد خوش رو  روستای هلر  مسکونی  187.77          1,000,000                 187,770,000               187,770,000 4729 96/01/16 واگذاری
44 عدنان صدره  روستای هلر  مسکونی  195.70          1,000,000                   58,170,000               195,700,000 4730 96/01/16 واگذاری
45 شعیب تخت دار  روستای هلر  مسکونی  192.80          1,000,000                 192,800,000               192,800,000 4731 96/01/16 واگذاری
46 شرکت نفت و گاز پتروشیمی  شهرک صنعتی سوزا  صنعتی  700486.42             500,000            57,000,000,000        350,243,210,000 4732 96/01/26 واگذاری
47 شرکت تعاونی مزرعه مروارید پیلم قشم  سایت ساحل جنوبی تفریحی - گردشگری  8000             500,000              1,200,000,000            4,000,000,000 4733 96/02/24 واگذاری
48 خسرو رحیمی هلری  هلر مسکونی  231.50          1,000,000                 138,900,000               231,500,000 4734 96/02/24 واگذاری
49 حسین رحیمی هلری  هلر  مسکونی  223.72          1,000,000                 134,232,000               223,720,000 4735 96/02/24 واگذاری
50 شرکت مجتمع آبزی پروری و گردشگری درنا مهر قشم  قشم - سایت شیلاتی مسن  زراعی (پرورش ماهی در قفس) 38134.71             100,000              3,813,477,000            7,981,740,000 4736 96/02/25 واگذاری
51 شرکت حمل و نقل فرهیختگان قشم  شهرک صنعتی کاوه  حمل و نقل 3000             600,000                 540,000,000            1,800,000,000 4737 96/02/25 واگذاری
52 محسن استیلائی  قشم - روستای گیاهدان  مسکونی  204.64               50,000                     3,069,000                 10,230,000 4738 96/04/21 واگذاری
53 طالب رحیمی هلری  قشم - روستای هلر  مسکونی  300          1,500,000                     9,242,354               450,000,000 4739 96/04/25 واگذاری
54 صادق رحیمی هلری  قشم - روستای هلر  مسکونی  201.50          1,000,000                   60,450,000               201,500,000 4740 96/04/25 واگذاری
55 محبوبه صالحی قشمی  قشم - روستای رمکان مسکونی  426.60          1,500,000                 191,970,000               191,970,000 4741 96/04/25 واگذاری
56 حمیدرضا مبرز کماکلی قشم - شهرک گلستان  تجاری - خدماتی  40        30,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4742 96/04/25 واگذاری
57 محمد تاب  قشم - روستای هلر  مسکونی  231.50          1,000,000                 231,500,000               231,500,000 4743 96/04/25 واگذاری
58 روح الدین صالحی سودروئی  قشم - روستای هلر  مسکونی  223.72          1,000,000                 134,232,000               223,720,000 4744 96/04/25 واگذاری
59 عایشه رحیمی هلری  قشم - روستای هلر  مسکونی  400          1,000,000                 139,900,000               139,900,000 4745 96/04/25 واگذاری
60 شرکت آوشور مارین قشم  سایت صنعتی کاوه  صنعتی  92950.49             600,000            11,165,334,000          11,165,334,000 4746 96/04/25 واگذاری
61 شرکت امید صنعت ساختمان  قشم - شهر درگهان  خدماتی - کارگاهی  2495.16             250,000                 623,790,000               623,790,000 4747 96/04/26 واگذاری
62 مهدی کرمی  قشم - روستای هلر  مسکونی  211.60          1,200,000                   76,176,000               253,920,000 4748 96/04/26 واگذاری
63 شرکت آفتاب کده هورسان جزیره قشم  ساحل ریگو  پلاژ بانوان  10042.20             450,000                 903,798,000            4,518,990,000 4749 96/04/27 واگذاری
64 علی کاملی دیرستانی  قشم - روستای دیرستان                        145,000,000 4750 96/04/27 صلحنامه 
65 وحید حمزه دولابی قشم - روستای طولا  مسکونی  352          1,000,000                 140,800,000               352,000,000 4751 96/04/27 واگذاری
66 فاطمه عزیزی  قشم - روستای هلر  مسکونی  380.51          1,000,000                 114,153,000               380,510,000 4752 96/04/27 واگذاری
67 شرکت شایان طب قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی  2400             500,000                 360,000,000            1,200,000,000 4753 96/05/17 واگذاری
68 شرکت بین المللی کارن زیما قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی 2400             500,000                 360,000,000            1,200,000,000 4754 96/05/17 واگذاری
69 شرکت رخ نمایان قشم  قشم - شهرک صنعتی طولا  صنعتی  5000             500,000                 750,000,000            2,500,000,000 4755 96/05/17 واگذاری
70 شرکت توسعه فراچین قشم  قشم - شهرک صنعتی  صنعتی  881849              22,942,803,620          22,942,803,620 4756 96/05/21 واگذاری
71 سازمان فضایی ایران  قشم - سایت بیو تکنولوژی  اداری  44686.33             300,000            13,405,899,000          13,405,899,000 4757 96/05/25 واگذاری
72 موسسه بازرگانان عالی توسعه تجارت قشم  سایت صنعتی طولا انبار  167725             500,000            25,158,774,000          83,862,500,000 4758 96/06/04 واگذاری
73 عیسی رحیمی هلری  هلر - شهرک ساحلی  تفریحی - گردشگری  560.25          1,500,000                 252,112,500               840,375,000 4759 96/06/04 واگذاری
74 شرکت اتحادیه تعاونی های مسکن  پرتو بنای قشم  قشم - سایت 98 هکتاری  مسکونی  30071.14          4,500,000            40,596,000,000        135,320,130,000 4760 96/06/05 واگذاری
75 شرکت تولید آب و برق قشم مپنا  سایت اسکله کاوه  صنعتی  20020             600,000            12,012,000,000          12,012,000,000 4761 96/0/05 واگذاری
76 جاسم میرزاپور و قاسم زارعی  قشم روستای طولا مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4762 96/06/05 واگذاری
77 موسی خالصی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4763 96/06/05 واگذاری
78 مصطفی چمران  قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4764 96/06/05 واگذاری
79 سعید سیدی پور  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   75,900,000               150,000,000 4765 96/06/05 واگذاری
80 اصغر رئیسی قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4766 96/06/05 واگذاری
81 باقر ملاحی زاده  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4767 96/06/05 واگذاری
82 زهرا صادقی بهمنی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4768 96/06/05 واگذاری
83 طیبه بازماندگان قشمی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4769 96/06/05 واگذاری
84 علی رئیسی قشم- روستای طولا مسکونی  320.50             500,000                   86,150,000               160,250,000 4770 96/06/05 واگذاری
85 علی خودداری  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4771 96/06/05 واگذاری
86 رضا جعفری  قشم- روستای طولا مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4772 96/06/05 واگذاری
87 هادی امیری  قشم- روستای طولا مسکونی  315.50             500,000                   67,432,000               157,750,000 4773 96/06/05 واگذاری
88 جواد ارورنگی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                 150,000,000               150,000,000 4774 96/06/05 واگذاری
89 حسین محمدی رودانی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4775 96/06/05 واگذاری
90 مجید رنجبری  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4776 96/06/05 واگذاری
91 حامد علی نژاد سردره  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4777 96/06/05 واگذاری
92 حمید کمالی قشم - روستای طولا  مسکونی  288             500,000                   57,600,000               144,000,000 4778 96/06/05 واگذاری
93 سعید حاجبی قشم- روستای طولا مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4779 96/06/05 واگذاری
94 محمد حکمیان قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4780 96/06/05 واگذاری
95 مهدی کریمی حاجی خادمی و رضا اکهان  قشم - روستای طولا  مسکونی  332.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4781 96/06/05 واگذاری
96 محمود زرنگاری هرمزی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   80,000,000               150,000,000 4782 96/06/05 واگذاری
97 محمود کریمی  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4783 96/06/05 واگذاری
98 محمد نظری و علی جمالی قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4784 96/06/05 واگذاری
99 منصور امیری قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4785 96/06/05 واگذاری
100 شرکت مجتمع خدماتی رفاهی حرا طبل قشم  قشم - حدفاصل روستای ملکی - طبلی خدماتی-رفاهی - بین راهی  3750             300,000                 337,500,000            1,125,000,000 4786 96/06/12 واگذاری
101 محمد عادل منش  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4787 96/06/12 واگذاری
102 حسین رکن الدینی سرکروکانی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4788 96/06/12 واگذاری
103 مهدی سلامتی هرمزی  قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4789 96/06/12 واگذاری
104 علی پور سالار  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4790 96/06/12 واگذاری
105 یحیی امیری قشم- روستای طولا مسکونی  315.50             500,000                   75,151,000               157,750,000 4791 96/06/12 واگذاری
106 فرشاد زرگر- مریم هرمزی قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4792 96/06/12 واگذاری
107 محمد علی سالاری و سجاد باقر زاده همائی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4793 96/06/12 واگذاری
108 رحمت اله دهقانی قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4794 96/06/12 واگذاری
109 حسن جعفری  قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4795 96/06/12 واگذاری
110 مقدادپورنجف و محمد علی ظهرابی قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4796 96/06/12 واگذاری
111 اعظم هرمزی  قشم - روستای طولا  مسکونی  315.50             500,000                   84,250,000               157,750,000 4797 96/06/12 واگذاری
112 حسین مختاری  قشم - روستای طولا  مسکونی  300             500,000                   60,000,000               150,000,000 4798 96/06/12 واگذاری
113 مهرداد پور مرادی  قشم - روستای طولا  مسکونی  300.00             500,000                   60,000,000               150,000,000 4799 96/06/12 واگذاری
114 حسن ذاکری  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4800 96/06/25 واگذاری
115 میثم داوری  قشم - روستای طولا  مسکونی  288             500,000                   57,600,000               144,000,000 4801 96/06/25 واگذاری
116 فاضل هرمزی زاده هنگامی قشم - روستای طولا  مسکونی  320             500,000                   64,000,000               160,000,000 4802 96/06/25 واگذاری
117 میثم جعفری درگیری و فرهاد پودات قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4803 96/06/25 واگذاری
118 مجتبی ماهیگیر قویدل  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4804 96/06/25 واگذاری
119 حمید ماندگاری  قشم - روستای طولا  مسکونی  296.05             500,000                   59,210,000               148,025,000 4805 96/06/25 واگذاری
120 فریدون حبیبی قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   62,600,000               149,000,000 4806 96/06/25 واگذاری
121 محمود تراهی و سید حامد مظلومی  قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4807 96/06/25 واگذاری
122 صفدر بخشی دهبارز قشم - روستای طولا  مسکونی  298             500,000                   59,600,000               149,000,000 4808 96/06/25 واگذاری
123 ساعد رئیسی و حجت مکی زاده  قشم - روستای طولا  مسکونی  320             500,000                   64,000,000               160,000,000 4809 96/06/25 واگذاری
124 شرکت صنعت تمیم قشم  سایت صنعتی کاوه  صنعتی  3525.66             600,000              2,115,396,000            2,115,396,000 4810 96/07/12 واگذاری
125 محمد اوجی زاده  قشم - روستای طولا  مسکونی  315.50             500,000                   68,350,000               157,750,000 4811 96/07/12 واگذاری
126 مسعود رنجبر پازیارتی و سید مهدی حسینی قشم - روستای طولا  مسکونی  320.50             500,000                   64,100,000               160,250,000 4812 96/07/12 واگذاری
127 الیاس حسن زاده و عادل دهقانی سیاهکی  قشم - روستای طولا  مسکونی  322.50             500,000                   64,500,000               161,250,000 4813 96/07/12 واگذاری
128 مرتضی یوسفی  درگهان محله دلبری (شیخ آباد) خدمات ناحیه ای  372          3,500,000                   79,464,000               264,880,000 4814 96/08/09 واگذاری
129 شرکت پیشگام صنعت فراساحل قشم  سایت صنعتی کاوه  صنعتی  3525.66             600,000              2,115,396,000            2,115,396,000 4815 96/08/24 واگذاری
130 اکبر سلیمانی و طالب احمدی نیا  طولا مسکونی  315.50             500,000                   63,100,000               157,750,000 4816 96/09/07 واگذاری
131 انیسه گهره قشمی  طولا مسکونی  320.29             500,000                   86,045,000               160,145,000 4817 96/09/07 واگذاری 
132 ناصر چابوک  سوزا  تجاری -خدماتی  36                       -                                    -                                  -   4818 96/11/01 صلح نامه 
133 موسسه فرهنگی ورزشی نواندایشان آلیک قشم  قشم - شهر ک گلستان  استخر بانوان  1374.54                     42,251,600            2,474,172,000 4819 96/11/21 واگذاری 
134 فرشید سلامی    تجاری -اداری  1000        25,000,000            18,000,000,000          25,000,000,000 4820 96/11/21 واگذاری 
135 علیرضا نصری  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4821 96/12/5 واگذاری 
136 رضا میر حسینی  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4822 96/12/5 واگذاری 
137 محمد جهینی قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4823 96/12/5 واگذاری 
138 مصطفی غلام پور  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  350.00          4,000,000                 420,000,000            1,200,000,000 4824 96/12/5 واگذاری 
139 داود محمودزاده  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4825 96/12/5 واگذاری 
140 میر هاشم خواستار  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  336.00          4,000,000                 403,200,000            1,344,000,000 4826 96/12/5 واگذاری
141 قادر مرشدی  قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  300.00          4,000,000                 360,000,000            1,200,000,000 4827 96/12/05 واگذاری 
142 آرش نیرومند قشم - شهرک بهارستان  مسکونی  298.00          4,000,000                 357,600,000            1,192,000,000 4828 96/12/05 واگذاری 
143 احمد بلالی قشمی  قشم - بلوا ر باهنر  خدماتی - مسکونی  861.53                   689,224,000               689,224,000 4829 96/12/06 صلحنامه 
144 الهام خانیان  قشم - شهرک سیستان  خدماتی  35.00          1,000,000                   35,000,000                 35,000,000 4830 96/12/06 واگذاری 
145 فاطمه شکفته  درگهان - روستای هلر  مسکونی  156.30          2,500,000                 390,750,000               390,750,000 4831 96/12/06 واگذاری 
146 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4832 96/12/09 واگذاری 
147 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4833 96/12/09 واگذاری 
148 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4834 96/12/09 واگذاری 
149 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4835 96/12/09 واگذاری 
150 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4836 96/12/09 واگذاری 
151 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  1000        25,000,000            25,000,000,000 4837 96/12/09 واگذاری 
152 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  3241              55,000,000,000 4838 96/12/09 واگذاری 
153 عبدالمنعم ناظمی قشمی - فریبرز ناظمی قشمی - وراث مرحوم عبدالباسط ناظمی - قوام ناظمی قشمی  قشم - سایت سمن - بلوار مشاهیر  اداری - تجاری - مسکونی  300.00              10,000,000,000 4839 96/12/09 واگذاری 

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد