پرتال رسمی

11 مرداد

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 11- 1401

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در نظر دارد کلیه عملیات مورد نیاز از مرحله عملیات خاکی تا مرحله ایجاد زیرساختها و تفکیک زمین 100 هکتاری واقع در شهر قشم به روش مشارکت را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحت واگذار نماید.

ادامه خبر
5 مرداد

تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش قدرت پست برق برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلاک فرودگاه بین المللی جزیره قشم( آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي ) 10- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات افزایش قدرت پست برق برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلاک فرودگاه بین المللی جزیره قشم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي به پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ( فعال در حوزه مدیریت برق قشم ) با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
5 مرداد

تکمیل اجرای ساختمان بیمارستان خلیج فارس قشم (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 9- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تکمیل اجرای ساختمان بیمارستان خلیج فارس قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
4 مرداد

طراحی، ساخت و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده در قشم (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 8- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد طراحی، ساخت و اجرای یک دستگاه پل عابر پیاده در قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد شرایط و با سابقه با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
4 مرداد

اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي ) 7- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد اجرای محوطه سازی، مسیر دسترسی و دیوار پیرامونی در فرودگاه بین المللی قشم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار صاحب صلاحیت در رشته ساختمان و ابنیه و رشته تاسیسات و تجهیزات توامان، با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
12 تير

آگهی مناقصه عمومي تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي- نوبت دوم) 4- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
7 تير

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 6- 1401(نوبت اول )

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در نظر دارد تهیه طرح تفصیلی،تامین ، طراحی ، احداث، تجهیز و بهره برداری به روش BOT پروژه پلاژ بانوان واقع در تورگان جزیره قشم را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحت واگذار نماید.

ادامه خبر
7 تير

آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 5 - 1401(نوبت اول)

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم در نظر دارد ساماندهی و مدیریت پسماند و نخاله جزیره قشم از جمع آوری، تفکیک، پردازش و هرگونه عملیات پس از آن به روش BOT را به اشخاص حقوقی دارای صلاحت واگذار نماید.

ادامه خبر
5 تير

آگهی مناقصه عمومي تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان (آگهی مناقصه عمومي دو مرحله اي- نوبت اول ) 4- 1401

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تامین و مدیریت تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین آلات به منظور انجام کلیه شرح خدمات مرتبط با نظارت و اجرائیات پلیس معابر و ساختمان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اي به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید.

ادامه خبر
1 خرداد

جدول قیمت پایه اراضی شهر قشم سال 1401

PDF جدول قیمت پایه اراضی شهر قشم سال 1401 را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

ادامه خبر
1 - 10 of 19

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد