قیمت گذاری و واگذاری اراضی

6 مهر

لیست قراردادهای واگذاری زمین های روستایی در جزیره قشم واگذاره شده توسط بنیاد مسکن سال 1399-1400

لیست قراردادهای واگذاری زمین های روستایی در جزیره قشم واگذاره شده توسط بنیاد مسکن سال 1399-1400

ادامه خبر
16 مرداد

فراخوان واگذاری زمین

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد تعداد محدودی زمین به شرح ذیل و کروکی های پیوست را براساس ضوابط سازمان به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خبر
10 خرداد

جدول قیمت پایه اراضی شهر قشم شش ماهه اول سال 1400

جدول قیمت پایه اراضی شهر قشم شش ماهه اول سال 1400

ادامه خبر
16 آبان

گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در 6 ماه نخست سال 1399

ليست گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در 6 ماه نخست سال 1399

ادامه خبر
12 تير

گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در سال 1398

ليست گزارش فروش اراضي سازمان منطقه آزاد قشم در سال 1398

ادامه خبر
25 خرداد

قیمت گذاری اراضی شش ماهه اول سال 1399

دریافت اطلاعات قیمت گذاری اراضی شش ماهه اول سال 99

ادامه خبر
25 آبان

جدول قیمت گذاری اراضی شش ماهه دوم سال 1398

دریافت اطلاعات قیمت گذاری اراضی شش ماهه دوم سال 1398

ادامه خبر
1 - 12 of 25

تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان منطقه ازاد قشم میباشد